Invitación de Iglesia Viva

Un tema que coincideix  amb la tasca del Grup en el present curs