El BOE publica l’aprovació de la renda mínima vital.

El BOE publica l’aprovació de la renda mínima vital.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm