ESTELLÉS

Deme Orte és membre del Grup Cristià del Dissabte

Vicent Andrés Estellés,
poeta de Burjassot,
poeta del Poble tot,
perquè allò que importa és
ser conscients de no ser res
si no s’opta per ser poble
que és la dignitat més noble
personal i col·lectiva
d’una identitat ben viva
d’un País que junt s’acoble.

Poeta que parlarà
de la vida quotidiana,
de la taula casolana,
de l’horta, del vi i el pa
i la mort sempre a la mà.
I tu assumiràs la veu
del País i el Poble teu.
Seràs el fill del forner
que feia versos, obrer
de la ploma i el conreu.

I cantaràs a l’Amor,
la admiració de la dona
i allò que la vida dóna
de plaer i de dolor,
de primavera i tardor.
Tot el País Valencià
ahir, avui i demà
estimarà els teus versos
pel plaer d’anar immersos
en parlar en valencià.
(Deme Orte. Maig 2024)