JO TAMBÉ COL·LABORE AMB IRREGULARS

 

Art. 49: ” La Generalitat Valenciana dins de l’exercici de les seues competències posarà en coneixement de les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat els possibles casos d’immigració il·legal amb especial atenció a les màfies organitzades. D’igual manera eliminarem les subvencions a entitats que emparen aquestes pràctiques”

Davant aquest acord PP- VOX per a governar la Comunitat Calenciana, les associacions, institucions i persones sotasignades manifestem

1.- Les persones i entitats que ens guiem per principis ignacians i cristians, opinem que aquest acord està en contra del nostre evangeli on es diu que Jesús va anunciar en la paràbola del judici final “Vaig ser estranger i em vas acollir” .Per a res diu que va ser estranger regularitzat. O amb permís de treball i residència.

Donades les nostres conviccions religioses, on el nostre Déu és un Déu misericordiós, compassiu i acollidor, perquè totes les persones són criatures de Déu i, per tant, amb dignitat, abans que jutjar-les inferiors per ser estrangeres amb o sense permís de residència;

atés que, precisament, els informes i comunicats d’estudiosos i experts de part de l’església catòlica ( bisbes, conferència episcopal, delegacions de pastoral de migracions, Caritas i altres institucions de l’església  especialitzades en migracions com SJM i altres moltes) plantegen que s’agilitzen els tràmits per a regularitzar aquelles persones que no se les deixa regularitzar fins i tot, a vegades, tenint família i treball, i que es puga demanar asil en ambaixades en països on la gent es veu impulsada a emigrar. I reiterades vegades s’han pronunciada contra els CIES per no garantir els drets humans i provocar un sofriment inútil.

Donada l’experiència de casos en què els governs han pretés considerar a les persones que acullen immigrants sense permís de treball com si foren delinqüents però han hagut de tirar marxa arrere;

2.- Però els que, a més, ens movem per motius humanitaris i de drets humans, reconeixem que, conforme a l’esperit i la lletra de la Carta de Drets Humans de l’ONU, tota persona té dret a migrar i buscar una vida millor.

Segons el conveni dels drets de les persones treballadores migrants i les seues famílies, totes han de ser tractades en els nous països amb respecte als seus drets. Per això caldria esperar que els partits, en comptes d’impedir drets, ratificaren el conveni de les persones treballadores migrants i les seues famílies…si realment es creen i opten pels Drets Humans

Per això, les associacions sindicals representatives, organitzem i acollim en els nostres sindicats a les persones migrants en situació regular o irregular, on, en alguns sectors, com el de les treballadores de llar i cures, les dones migrants irregulars són majoria malgrat treballar a vegades en situacions de semiesclavitud i explotació i no se’ls permet regularitzar-se.

3.- Les associacions de migrants i per a migrants, no fem distinció entre regulars o irregulars perquè totes són persones amb dignitat i drets, ningú és il·legal .

Per això …

No diem que en consciència un cristià, un creient, un treballador organitzat sindicalment , una persona d’associacions de migrants o per a migrants o d’associacions ciutadanes que volen barris interculturals i enriquiment de la interculturalitat … no donen ni puguen votar als partits que acorden aquests criteris.

Però sí diem que, al nostre judici, també respectable, aquests criteris i aquests acords estan en contra d’elementals drets humans, socials, i també estan en contra de la nostra manera d’entendre la fe cristiana. I també pensem que són criteris de funestes conseqüències per a la societat, per generar racisme, discriminació i sofriment.

 

Alberto Guerrero Peyrona– col·laborador diverses entitats i associacions de migrants i per a migrants .i del Grup del Dissabte de València