COMISSIÓ CIUTAT-PORT

Davant de la següent SITUACIÓ:

–       Entestament del Port de València en lʼampliació, proposant ara la construcció de la terminal nord de mercaderies i la de creuers a menys de 400m de la població, i lʼactivació de la ZAL.

–       Inacció dels responsables públics per impedir-la, o si més no paralitzar-la fins tindre suficients elements de judici i un debat informat.

–       Crisi ecosocial i els compromisos assolits amb les declaracions dʼemergència climàtica i les lleis de canvi climàtic de lʼAjuntament, la Generalitat i lʼEstat.

Les entitats socials organitzades, veïnals, sindicals i ambientals, de la comarca de lʼHorta i la ciutat de València VOLEM MANIFESTAR:

Lʼampliació del Port NO pot “fer compatible el creixement econòmic amb el respecte del medi ambientʼʼ Aquest és el lema repetit pel President de la Generalitat Ximo Puig, lʼAlcalde Joan Ribó i el Conseller Arcadi España quan parlen dels impactes del projecte. Però els efectes que ja ha causat el port i els que vindran de lʼampliació sobre les platges, lʼAlbufera, la qualitat de lʼaire i lʼaigua i sobre la salut són de tal magnitud, de tal cost per a lʼerari públic i tan irreversibles, que és impossible que el projecte de lʼampliació siga acceptable ni social, ni ambiental ni econòmicament.

Errors passats no poden avalar errors més grans en el futur. Seʼns diu que ja sʼha fet el dic nord i que això implica seguir avant, però és preferible parar ara a seguir dilapidant diners en un projecte que determinarà de forma irreversible el model de ciutat per les nostres filles o netes, els propers 100 anys, que va en contra de les mateixes directrius en matèria de territori que el impulsa consell i que té una vida útil curta, donat les característiques del sector. Cal recordar que el port ja ha fet retrocedir les platges de la Devesa, ha destrossat La Punta i el barri de Natzaret.

Planificació a la carta per a empreses vs dret a decidir de la ciutadania. Seʼns diu que no podem ‘renunciarʼ a una inversió privada de 800 milions dʼeuros, però NO ENS DIUEN que lʼampliació del port implicarà una despesa de més de 4.000 milions dʼeuros de diners públics per tal que siga funcional, doncs implicarà crear lʼaccés nord i fer noves ampliacions de la V-30, la V-31 i la V-21. Però, a més, lʼampliació implica efectes sobre la salut, la qualitat de lʼaire, el soroll, la destrucció i la fragmentació dʼecosistemes, de lʼhorta que ens alimenta i dels nostres pobles, que pagarem nosaltres, no el port ni lʼempresa concessionària, i que ens endeutarà de forma que no podrem desenvolupar un model de ciutat divers, de proximitat i sostenible.

Gastar els diners en allò realment important i urgent: canvi climàtic i planificar per al bé comú. En una societat democràtica moderna, cal avaluar les inversions a la llum de la sostenibilitat i la equitat, de la seva capacitat per generar benestar i assegurar el futur, especialment quan parlem de quantitats tant exorbitants i accions tan impactants. El port és una inversió intensiva en capital, altament tecnològica i amb caducitat curta, quan en la situació actual són necessàries les intensives en llocs de treball.

Per això, com a habitants del territori afectat, EXIGIM:

1.- La retirada immediata i sense condicions de

− Projecte dʼampliació Nord del Port

− Construcció de terminal nova de creuers junt als poblats marítims

− Accés Nord al Port i ampliació dʼinfraestructures de transport terrestre Reversió de les infraestructures de primeres fases: dic nord de recer i ZAL.

  1.  ECONOMIA PER A LES PERSONES:

Prioritzar les inversions públiques i reassignar les previstes per a l’ampliació del Port per a:

− Pal·liar tots els impactes i danys que ja ha causat als barris i els ecosistemes valencians, i cap a − Sectors i necessitats urgents: agricultura de proximitat, salut pública i de qualitat, diversificació productiva

− política fiscal: eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i administratius i dels subsidis de lʼactivitat privada del port per tal que incorpore al menys part dels costos socioambientals que genera, i així poder reinvertir aquests ingressos en la millora de modes de mobilitat més sostenibles, en impulsar sectors econòmics més justos i més distributius socialment, que no es basen als combustibles fòssils.

  1.  PROTEGIR LA SALUT DE LES PERSONES, LA VIDA AL CENTRE:

És imperatiu protegir la salut de les persones que habitem a lʼàrea dʼinfluència del port, pel que exigim la definició i aplicació immediata de plans de control i reducció efectiva dʼemissions de contaminació atmosfèrica i acústica, dʼacord amb els nivells segurs de contaminació per a les persones admesos per la Organització Mundial de la Salut.

Plans capaços dʼassolir la reducció dʼemissions de CO2 del 7,6% anual necessària per complir amb els objectius climàtics al 2030, que, a més, sʼhan dʼacompanyar de lʼimpuls de models de producció-consum de proximitat, per eliminar la petjada de carboni dels productes.

  1.  RESPONSABILITAT ECOCLIMÀTICA:

Impulsar i implantar un nou model governança dels ports i qualsevol iniciativa derivada dʼells, que done més veu i vot als territoris afectats i que contextualitze la gestió i la presa de decisions a la situació ecoclimàtica, econòmica i social actual.

Fem una crida als responsables del territori en el nostre país, el president de la generalitat Ximo Puig, el conseller de territori Arcadi España i lʼalcalde de València Joan Ribó, per a que vetllen per la ciutadania que representen, i prenguen una posició decidida i activa a favor de lʼinterès general de la ciutadania i no dʼinteressos particulars dʼempreses privades, i aturen el projecte dʼampliació del port de València, per impulsar altres iniciatives sostenibles social, econòmica i ambientalment, lliures de gasos dʼefecte hivernacle i carboni, que posen la vida al centre.