LA INICIATIVA DE L´ARQUEBISBAT

 

 

Per aquests dies, al correu electrònic que tots els preveres de la diòcesi de València tenen des de l’arquebisbat, s’ha rebut aquesta notificació des de la comissió diocesana de litúrgia:

  1. NUEVO RITUAL DE EXEQUIAS

En las próximas dos o tres semanas saldrá a la venta el NUEVO RITUAL DE EXEQUIAS. Es un libro largamente esperado y que supone un cambio respecto del modo de celebrar las exequias que realizamos hasta ahora. Es un libro que hay que tener obligatoriamente en todas las Parroquias y en las Capillas de los Tanatorios. Esperamos que el precio sea en torno a 35 €. Te adelanto que, a partir de su publicación presentaremos este Nuevo Ritual en todas las Vicarías territoriales.

  1. EVANGELI PER A CADA DIA 2024

La Delegación va a publicar un libro en formato bolsillo similar a los libritos de los evangelios para cada día que ya se publican. En este caso serán en VALENCIANO, incluyendo la lectura de los evangelios de cada día y de las tres lecturas en los domingos y días de precepto. Creo que puede ser un buen servicio para aquellas Parroquias donde los feligreses son valencianoparlantes. El precio por ejemplar será, para las Parroquias, de 4,50 € y estará disponible a partir del 15 de diciembre.

En este caso, dado que es una iniciativa nueva, sería muy conveniente saber cuántos ejemplares reservarías para así mandar imprimir sólo los necesarios y no realizar un gasto innecesario.

  1. REEDICIÓN DE ADORATIO – MANUAL PARA LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Vamos a realizar una segunda edición de ADORATIO que tan buena acogida ha tenido en nuestra diócesis y fuera de ella. Es un libro que está facilitando la oración de los fieles en los momentos de la Adoración Eucarística tanto ante el Sagrario como en la Exposición del Santísimo. El Manual costará, al igual que la otra vez, 6 € por ejemplar, para las Parroquias que lo soliciten.

**************

Voldria agrair aquesta iniciativa que l’arquebisbat posa en marxa, perquè és tota una novetat. Ha pres la decisió de publicar en valencià els evangelis per a cada dia. Ja era hora, podríem dir. Però l’alegria no és plena, ja que eixa iniciativa està condicionada a la resposta que els preveres hi donen. I tots sabem quina és la línia del clergat valencià respecte de la llengua.
Els feligresos tindran l’oportunitat de comptar amb l’evangeli de cada dia en valencià si els preveres ho consideren important, si per a ells és valorat i si no és així, l’arquebisbat no n’editarà perquè no es vol realitzar “un gasto innecesario“.

Per a les altres edicions en castellà no hi ha cap problema, però pel que fa al valencià depén de la resposta dels preveres. Gràcies per aquesta nova, és tot un detall, no deixa de ser un passet encara que simbòlic. Diríem: més val això, que res. ¿No és hora de normalitzar el valencià a l’església i encara que represente un cost, arriscar, calcular i estudiar com fer l’edició perquè, des de l’arquebisbat es veja una voluntat ferma d’introduir la llengua valenciana en la pregària i en les celebracions?

Caldria que la nota de la Delegació de litúrgia fora una decisió ferma, més enllà del que diguen els preveres; dic més, regalant alguns llibrets a les parròquies i veure-ho com una inversió a favor de la cultura.

També s’ofereix com “un buen servicio para aquellas Parroquias donde los feligreses son valencianoparlantes”

D’una plomada queden excusats tots els preveres que no són a pobles valencianoparlants; però per a les edicions dels altres rituals no discrimina; per a tots els pobles de la diòcesi, en castellà, sense altra alternativa. ¿Es farà l’esforç dels altres rituals (exèquies i Manual per l’adoració eucarística) d’editar-los també en valencià? Benvinguda siga aquesta edició de l’evangeli de cada dia al valencià i animar al fet que arrisquem per la llengua encara que calga invertir en eixa tasca. Que als pressupostos de la diòcesi s’òbriga el capítol per a promocionar el valencià a la litúrgia com està obert el capítol per a l’altres edicions o publicacions de la diòcesi. Tenim l’exemple de l’edició de Paraula, presentat amb format de revista i que no desdiu en res a les revistes que hi ha al mercat, amb un paper excel·lent, color i un emmarcat molt acabat. Això costa diners i la diòcesi inverteix sent tota ella en castellà. Mantinguem iniciatives com la que ara es vol prendre obrint horitzó i animant als preveres perquè s’impliquen en aconseguir que a les parròquies es puga pregar en valencià. Eixe esforç, l’Església el realitzà per a introduir el castellà. Ara pertoca fer-ho per a introduir de debò el valencià.