EL FÒRUM 23-24 A TRES ASSALTS

Ximo Garcia Roca. Membre del Grup Cristià del Dissabte.

El Fòrum 23-24 ha guanyat per punts els tres assalts que havia de superar per a entrar en una nova fase: el repte i les oportunitats del món digital, la diversificació de temps i mitjans expressius, i la gestió del Grup Cristià del Dissabte.

El Sínode Universal, en curs, ha vist en la realitat virtual un nou continent digital per a la presència de l’Evangeli en el nostre temps. El Fòrum 23-24 va començar vacil·lant en l’ús tecnològic, però va arribar al mes d’abril amb un domini excepcional dels mitjans que ha permès que el que hem viscut al llarg de set mesos haja arribat a més de 1000 persones, i estiga disponible com a material de consulta. I no sols perquè deia amb desimboltura Francesc “millor 300 que 30” sinó per la lleialtat a les persones que els va arribar la nit, i continuen intel·lectualment, espiritual i afectiva vinculada a la història del Fòrum. La victòria va ser per punts i serà per K.O. si permet que el Fòrum arribe a tota la realitat valenciana, de nord a sud, d’est a oest, inclosos aquells valencians que viuen fora del país.

El segon assalt que s’ha guanyat per punts, molt ajustats, ha sigut l’entrada en la diversificació de temps i de mitjans. A suggeriment de l’Assemblea de 2023, el Fòrum s’ha realitzat en un acte mensual al llarg d’un any, la qual cosa ha permès abordar la dimensió interdisciplinària de la visió cristiana de les migracions, la visió existencial, pastoral, sociològica, política, ètica, teologia, ja que l’evangeli desborda la reflexió teològica sistemàtica i abstracta. D’esta manera s’han recuperat el valor de les converses, les pregàries reposades, les trobades espirituals en Advent i Pasqua, les celebracions litúrgiques i expressions artístiques com el teatre. No s’ha guanyat este assalt per K.O. perquè va fallar l’intent de connectar el tema amb els joves a través d’un certamen de música i  fotografia, que acabava sent de collage.

El tercer assalt que es va posar a prova en el Fòrum va ser la capacitat organitzativa, administrativa i institucional de Grup Cristià del Dissabte de donar continuïtat i novetat al Fòrum. Esta tasca es va realitzar a través d’un Comitè compost per set representants del Grup i quatre voluntaris. Un grup de dones i homes procedents de parròquies populars, sacerdots i religiosos obrers i seglars de moviments socials han mantingut viva des de fa 45 anys la flama conciliar, quan patia un eclipsi en la diòcesi; han encoratjat l’anàlisi crítica i evangèlica en l’espai públic, quan patia a l’Església i en la societat, i han apostat decididament per l’arrelament lingüístic i cultural en la realitat valenciana. L’esperit conciliar que està recuperant hui Francesc, la presència pública de la fe i el compromís amb la llengua valenciana són els solcs que cuida decididament el Grup del Dissabte, un grup obert a tots i totes, un grup lliure que recentment s’ha convertit en Associació per a complir amb els requisits de tota activitat pública en una societat secular i en un Estat aconfessional.