Missa Diumenge de Pasqua

Monició d´Entrada 

Ha ressuscitat! Sentiment de vida, explosió d´alegria. La vida torna a mi: respire, palpe, sent, estime; ja no hi ha gel, entra en calor l´ànima, hi ha relacions humanes, sóc i em faciliten el ser. Ha ressuscitat!

Per a tot ésser humà l´alé és vital: i és possible respirar perquè arreplegue el batec ofert per generositat i acceptat des de la confiança.

Avui celebrem la gràcia contagiosa que emana del despreniment total i vessada per tots en remissió de tota mort, obrint camí a la vida, a la germanor, a l´amor.

Aquesta generositat, el món cristià la veu encarnada en Jesús, que se´ns transforma en Crist; així ho creiem quan generosament s´ha donat per complet, convertint-se en llavor, en generador de vida.

Alegria, germans i germanes, Crist és present perquè la nostra vida brolla, canta, és manifesta.

Ha ressuscitat!

Cant: Glòria a Vós, oh Crist

Glòria a Vós, oh Crist Senyor,

Que ens heu donat la vida.

Que la Paraula vostra

reste sempre en nostre cor.

 

Tots hem viscut amb joia

les vostres meravelles.

Feu que la nostra història

trobe en Vós l’acabament.

 

Vós heu vingut avui, Senyor,

enmig del vostre poble.

Guardeu la vinya que heu plantat,

l’obra de les vostres mans.

 

 

En el nom ….

 

 

PIETAT, OH DÉU

 

Pietat, oh Déu, vos que sou bo,

vos que estimeu, perquè sou l´amor.

Renteu-me bé, del meu gran pecat,

purifiqueu el meu mancament.

 

Prou reconec el meu pecat

i el mal que he fet sempre el tinc present.

És contra vos, contra qui he pecat,

i en vos he ofés tots els meus germans.

 

Preguem (Tota l´assemblea)

 

Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens ha obert les portes de l´eternitat. Feu que els qui celebrem la resurrecció del Senyor, renovats pel vostre Esperit, ressuscitem amb Crist a la llum de la vida. Per nostre Senyor Jesucrist, que viu i regna en la unitat de l´Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén.

 

Monició a les Lectures 

 

Està el do de la paraula, però hi ha un do que ens acapara tot i ens fa sentir: ser testimoni d´amor. Eixe testimoniatge ens transtoca, ens fa véncer la por i el perill i ens obri a ser enamorats, tant que no podem amagar alegria, felicitat, fe. Ha ressuscitat! L´Estimat és amb nosaltres.

 

Lectura dels Fets dels Apòstols (10,34a.37-43) 

 

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: “-Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país del jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessen batejar. Parle de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l´Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven davall la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot allò que va fer en el país del jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità al tercer dia, i concedí que s´aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d´abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d´entre els morts. Ell ens ordenà que predicàssem al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tot el qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.

PARAULA DE DÉU.

 

Salm 117 

 

Ant. : Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo.

 

Enaltiu el Senyor: Que ho és de bo,

perdura eternament el seu amor.

Que responga la casa d´Israel:

perdura eternament el seu amor.

 

La dreta del Senyor fa proeses,

la dreta del Senyor em glorifica.

No moriré, viuré encara,

per contar les proeses del Senyor.

 

La pedra que rebutjaven els constructors

ara corona l´edifici.

És el Senyor qui ho ha fet,

i els nostre ulls se´n meravellen.

 

Lectura de la Primera Carta de Sant Pau als Cristians de Corint (5,6b-8) 

Germans: ¿no sabeu que una  miqueta de llevat fa pujar tota pasta? Negueu-vos bé del llevat que éreu abans perquè sigueu una pasta nova, vosaltres que heu de ser com pans sense llevat, ara que Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. Per això, celebrem Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans, el llevat de la maldat i de la malícia, sinó amb pans sense llevat, vivint sinceritat i veritat.

 

PARAULA DE DÉU.

 

Seqüència 

 

Els cristians immolem

un càntic triomfal

a la Víctima pasqual.

 

Morint l´Anyell,

el ramat d´ovelles redimia.

El Just als pecadors

amb Déu reconcilia.

 

Lluitaren Vida i Mort

en lluita sense mida.

El Rei de vida, mort,

ja regna amb nova vida.

 

Digueu-nos, oh Maria,

¿què véreu pel camí?

 

La tomba que va obrir

el Crist quan ressorgia,

i el Crist que revivia

amb glòria sense fi.

 

Els àngels sense dol,

les benes i el llençol.

 

El Crist, que és ma esperança,

el Crist ressuscità: c

amí de Galilea,

ell vos precedirà.

 

Jesús ressuscitat,

sou, d´entre els morts,

Senyor, Monarca vencedor

teniu-nos pietat.

 

Cant: Canta al·leluia al Senyor

Canta al·leluia al Senyor

Canta al·leluia, canta al·leluia

Canta al·leluia al Senyor.

 

Lectura de l´Evangeli segons Sant Joan (20, 1-9) 

El diumenge Maria Magdalena, se n´anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l´entrada del sepulcre. Ella se´n va corrents a trobar Simó Pere i l´altre deixeble, aquell que Jesús estamava tant, i els diu: “-S´han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l´han posat”. Llavors, Pere, amb l´altre deixeble, se n´anà cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l´altre deixeble s´avançà i arribà primer al sepulcre, s´ajupí per mirar dins i veié aplanat el llençol d´amortallar, però no hi entrà. Darrere d´ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d´amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l´altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho va veure i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d´entre els morts.

PARAULA DEL SENYOR.

Oració dels fidels 

1.- “Alegre´s la mare Església, ornada amb l´esclat d´aquesta llum”. Perquè l´Església no deixe de ser mare i mostre les entranyes de mare a qui viu en la foscor i en el dolor. Preguem.

2.- “Que la terra també s´òmpliga d´alegria, il·luminada i radiant de la claror”. Perquè tots aquells que estan fent promeses de benestar i solidaritat siguen clars, sincers i veraços. Preguem.

3.- “Aquesta és la nit en què la columna de foc aclarí les tenebres del pecat”. Perquè deixem d´imposar el nostre interés i visquem oberts a traure d´una vida d´infern a tantes persones caigudes i matxacades. Preguem.

4.- ” Aquesta és la nit en què els qui confessen la seua fe en Crist, són arrancats dels vicis del món”. Perquè, des de la força del ressuscitat, deixem la inèrcia del costum i acceptem comprometre´ns en favor del desvalgut. Preguem.

5.- “Aquesta és la nit en què els qui confessen la seua fe en Crist, són restituïts a la gràcia”. Perquè estem disposats i disposades a demanar perdó i a perdonar. Preguem.

6.- “Per redimir l´esclau, heu sacrificat el Fill”. Perquè visquem la generositat de construir germanor al nostre voltant. Preguem.

7.- “En aquesta nit santa torna la inocència als caiguts”.  Perquè als nostres dies no reproduïm la venjança del fer com fan i actuem misericordiosament i compassivament. Preguem.

Ofrenes

Cant: Ressuscità, ressuscità, ressuscita, al·leluia

Al·leluia, al·leluia, al·leluia, ressuscità.

 

Alegria, alegria, germans,

que si huí ens estimen

és perquè ha ressuscitat

 

Preguem (assemblea)

Exultants del goig pasqual, celebrem, Senyor, aquests sagraments, pels quals la vostra Església renaix i es nodrix meravellosament. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Memorial

Cant

Sant, sant, sant és el Senyor Déu de l’univers

el cel i la terra són plens de la vostra glòria

hosanna a dalt del cel.

Beneït el qui ve en el nom del Senyor.

hosanna a dalt del cel.

 

Parenostre

 

Pare nostre que esteu en el cel,

siga santificat el vostre nom;

vinga a nosaltres el vostre Regne,

Faça´s la vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos, Senyor, el dia d´avui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,

ans allibereu-nos de qualsevol mal.

Comunió

Cant: El Senyor és la meua força

El Senyor és la meua força

el Senyor el meu cant.

Ell m’ha estat la salvació.

En ell confie i no tinc por, (bis)

Preguem (Assemblea)

Oh Déu, protegiu perpètuament la vostra Església, perquè, renovada pels sagraments pasquals, arribe a la glòria de la resurecció. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Cant:

          Obrim camins a l´esperança

obrim camins sense tardança

obrim camins que el món avança

obrim camins ara mateix.