INVITACIÓ

El Grup Cristià del Dissabte veu en la convocatòria del Sínode per la Sinodalitat una ocasió única perquè l’Església encete un canvi efectiu que l’allibere d’una llarga herència d’usos i costums desviats o clarament contraris a l’exemple de vida del nostre Senyor Jesús.

Un canvi semblant no serà possible sense una ampla participació del poble fidel. I no només del poble fidel puix, com diu el Document Preparatori, “el Poble de Déu camina al costat de la sencera família humana.”

Cal, per tant, fer arribar la veu de qui se sent lluny de l’Església i també la de qui no s’hi troba, però pensa que la contribució del catolicisme a un món millor serà tan gran com ho siga la seua autenticitat evangèlica.

El Grup Cristià del Dissabte està dedicant aquest curs a definir la seua aportació a la primera fase del Sínode. Però voldria també facilitar el procés d’escolta d’aquells “que presumiblement no seran escoltats en les perifèries espirituals, socials, econòmiques, polítiques, geogràfiques i existencials, els que han abandonat l’Església, els que rares vegades o mai practiquen la seua fe, els que experimenten pobresa o marginació, els refugiats, els exclosos”.

En aquesta mateixa pàgina hem traduït el Document Preparatori del Sínode dels Bisbes 2021-2023 i el Vademècum per al Sínode per la Sinodalitat. Hi veuràs clarament la gran importància que el papa Francesc dona a la primera fase del Sínode.

Si n’estàs interessat i vols participar amb nosaltres, pots fer la teua aportació responent breument aquestes dues preguntes:

1) Què és el que més em fa mal de l’actual realitat social i eclesial?

2) Què és el que més em dona esperança en l’actual realitat social i eclesial?

Població i/o comarca
Professió, associació, passat i present eclesial...
(No utilitzar comes ni punt i apart. Separar frases amb punt i seguit)
(No utilitzar comes ni punt i apart. Separar frases amb punt i seguit)