MANIFEST

MANIFEST.

ALCEM LA VEU. /

Revolta de les dones a l´Església. Març 2022
En el marc de les jornades feministes del 8 de març, les dones creients, de
moviments i comunitats, sortim al carrer el diumenge dia 6 per alçar la
nostra veu i dir que volem estar a l’Església, amb veu i vot!

VENIM DE LLUNY
Venim d’una llarga tradició feminista que ha lluitat per la dignitat de les
dones, exigit la igualtat de drets, poder votar, llibertat sexual i reproductiva,
i al segle XXI es reconeix diversa, es mostra amb una força jove i renovada,
i el proper diumenge 6 de mar tornarà a sortir al carrer per alçar la veu i dir
prou.
Venim de les dones valentes i lliures de les primeres comunitats cristianes,
i de totes les que al llarg de la història s’han negat a quedar recloses en els
rols secundaris i invisibles que la tradició eclesial i teològica les volia
sotmetre.
Venim de la bona notícia d´un Jesús que transgredeix les normes d´una
societat profundament patriarcal. Venim d’una Església que als seus inicis
va fer de la igualtat entre homes i dones, una de les aportacions més
radicals del cristianisme a la historia
Recuperem-la!

SOM MOLTES
Som moltes les que arreu del món alcem la veu.
Som majoria en les tasques de voluntariat, en les celebracions religioses,
com a catequistes, a els consells parroquials, som moltes en els moviments,
associacions, centres recreatius i en el món educatiu de la infància i
joventut. Són incomptables les congregacions de religioses que
treballen dia a dia pels drets dels més vulnerables. Qui és una part
important de l’Església al segle XXI? Nosaltres!

DIEM PROU
– Diem prou a ser invisibilitzades i silenciades.
– Diem prou a ser tractades amb condescendència com si fóssim menors
d’edat.
– Diem prou a la discriminació per raó del sexe o del gènere. Quantes dones
veiem representant la institució? Quantes en poden prendre part en la
presa de les decisions? Quantes teòlogues treballen a les facultats de
teologia, quantes acompanyen espiritualment, quantes són formadores
dels seminaris?
– Diem prou que se’ns negui el sacerdoci a causa del nostre cos, un cos que
sempre està sota sospita.
– Prou de una visió negativa de la sexualitat, que crea patiment.
– Prou de una imatge d’un Déu exclusivament masculí.
-Prou immatriculacions immorals, que ens avergonyeixen davant la
societat .Prou d’avarícia.

IMAGINEM I CONSTRUÏM UNA ESGLÉSIA NOVA
– Una Església que és comunitat d’iguals, on la dona és reconeguda com a
subjecte de ple dret, amb veu i vot a tot arreu, on la dona és valorada pels
propis talents, carismes i aportacions a les comunitats.
– Una Església on el lideratge és compartit entre dones i homes, laics,
laiques, persones consagrades i sacerdots. Una església paritària, més
plural i menys jeràrquica.
– Una Església que acompanya sense jutjar tota la diversitat de famílies,
identitats i orientacions sexuals.
– Una Església on les dones ja som, i ens reconeixem amb autoritat i
lideratge.
– Una Església on la pederàstia i els abusos siguin fortament perseguits, es
castigue el pederasta i l’abusador i es protegeixi, es cuide i s’indemnitze la
víctima abusada
– Una Església que ja avui és llavor de futur
– Venim de lluny, som moltes, i alcem la veu per dir prou i lluitar per una
Església nova que l´6 de març de 2022 fa un pas endavant