AL VOLTANT DE LES ELECCIONS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

AL VOLTANT DE LES ELECCIONS DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019

 Tot i que és molt important la consulta freqüent al poble, el fet que la ciutadania espanyola siga convocada a eleccions per quarta vegada al llarg de quatre anys, ens distingeix com un cas únic en l’entorn europeu i fa palesa la malaltia que caracteritza la nostra democràcia, que és fonamentalment la manca de cultura i de valors democràtics de la classe política. No es tracta d’igualar la mediocritat de totes les persones dedicades a la política institucional, però és evident que sobresurt una ambició de poder que fa malbé la possibilitat de formar coherentment un programa i una coalició de govern. I això provoca en l’electorat reaccions d’enuig i desencantament.

Enuig perquè la sensació que queda és que no hi ha hagut autèntica voluntat d’enteniment, que no han respectat la voluntat de les electores i dels electors que, en conjunt, hem triat una composició del parlament variada i si es vol complexa, però és la que es conforma amb les eines electorals actuals, les quals –entenem– caldria millorar tot cercant una democràcia més directa.

Desencantament per haver frustrat l’opció d’un govern de tarannà progressista, que haguera pogut fer polítiques alternatives una mica més favorables a la majoria de la població.

Aquesta realitat pot provocar en la ciutadania una reacció de rebuig envers la classe política i també l’opció de desentendre’s del procés electoral i recórrer a l’abstenció.

Davant això, els membres del Grup Cristià del Dissabte manifestem que les persones cristianes estem cridades a participar en la realització d’un món millor, i aquesta tasca no es fa per si mateixa, sinó per mitjà de la participació de la ciutadania conscient i responsable en les diverses accions polítiques i cíviques, com ara els processos electorals per a escollir les persones més honrades i compromeses per la justícia i la pau per tal de representar-nos en les cambres legislatives.

En aquestes circumstàncies, ens continua corresponent decidir, a la vista de les propostes polítiques concretes, quin model de societat volem d’acord amb la nostra fe. Ens pertoca plantejar utopies, inspirar somnis de justícia global i animar accions reivindicatives que vagen més enllà del curterminisme d’unes eleccions, per tal de construir una societat millor.

Ens ratifiquem en els valors i en les denúncies que vam exposar en la nostra declaració del passat mes de març amb motiu de les eleccions celebrades el 28 d’abril perquè continuen vigents: exigir polítiques a favor de la igualtat que tinguen efecte en la fiscalitat, abordar d’arrel el fet de la immigració, restituir el paper de la política enfront dels poders fàctics del món de l’economia, mantindre i aconseguir uns serveis públics de qualitat, reduir les despeses militars, implementar decididament la realitat plurinacional i plurilingüística de l’Estat espanyol, adoptar sense ambages una actitud ecològica, en tots els àmbits productius i de consum, que assegure un futur de vida possible en el nostre planeta…

És hora de convertir el fracàs en oportunitat, la impotència col·lectiva en respir. Davant el fracàs de la democràcia parlamentària postulem la democràcia directa i ens neguem a acceptar les coses com venen i a un futur on siga substituïda la utopia per la distopia. Per això animem tothom a no abandonar el compromís de cercar un futur millor per a tota la humanitat, especialment la gent més desfavorida. També, a mantindre la utopia com a profetisme i a triar entre les diverses opcions polítiques aquelles que tinguen elements encaminats a possibilitar el canvi vers una transformació social real i una cultura de col·laboració i acord que puga vèncer rivalitats, personalismes i dogmatismes.

Octubre de 2019

Grup Cristià del Dissabte