CORRUPCIÓ DELS PROTECTORS: UNA INJUSTÍCIA PER ALS IMMIGRANTS

Al llarg de la història de l’ésser humà tenim coneixement de moltes organitzacions formades per a extorquir i sotmetre als seus propis interessos moltes empreses, famílies o persones. Pareix que no cobrava massa ressonància quan es feia a col·lectius poderosos o influents. Però, en aquests moments, la deriva econòmica ha conduït les màfies a sotmetre també els més vulnerables, instal·lant-se de ple en el món de les migracions.

“La soledat, les pors i la inseguretat de tantes persones que se senten abandonades pel sistema, fan que es vaja creant un terreny fèrtil per a les màfies. Perquè elles s’afirmen presentant-se com a “protectores” dels oblidats, moltes vegades a través de diverses ajudes, mentre persegueixen els seus interessos criminals”. (Fratelli tutti, 28)

“Traficants sense escrúpols, sovint vinculats als càrtels de la droga i de les armes, exploten la situació de feblesa dels immigrants, que al llarg del seu viatge amb massa freqüència experimenten la violència, el tràfic de persones, l’abús psicològic i físic, i sofriments indescriptibles». (Fratelli tutti, 38)

Són moltes les màfies que estan actuant de manera impune al Mediterrani i cert és que, en la pràctica, els països europeus no acaben de prendre-les massa de debò, contemplant l’esquinçador tràfic de persones de les màfies en aprofitar-se de la desesperació de tantes famílies que fugen de la fam i de la guerra a la recerca d’una supervivència quan intenten arribar a aquest costat del Mediterrani.

Una vegada arribats al continent europeu comença una altra carrera d’obstacles per aconseguir el necessari certificat de residència.

Fa uns anys, ací a València, les cues que es formaven davant de la comissària de la policia d’estrangeria situada a Patraix eren descomunals, havent de passar la nit al ras per a aconseguir quota per a l’atenció de l’endemà. En eixe temps, ja es podia trobar una persona que, en connivència amb la policia, anava anotant el nom de totes les persones que feien la cua, i era aquesta persona qui et donava el número de la llista; així que intentaves entendre’t amb ella perquè t’anotara el més endavant possible.

Amb la pandèmia, tot això ha canviat: ja no es vol que es formen cues a la porta de la comissaria i s’ha remés tot a la pàgina web de la policia d’estrangeria. Aquest canvi ¿ ha sigut per a millor? ¿Hi ha més transparència i agilitat acudint a la xarxa que abans?

Ja no hi ha cues davant de la comissaria, però ¿s’ha guanyat en accessibilitat?

En aquests moments les màfies han copat la possibilitat d’aconseguir una cita prèvia per a ser atés, perquè no hi ha forma material de poder obtenir-la a través de la web, però trobes, en la xarxa, persones, organitzacions i fins i tot advocats que, previ pagament, t’aconsegueixen la desitjada cita. Els preus en aquests moments poden oscil·lar entre 70 i  200 euros en funció de la urgència de la cita demanada.

Les conseqüències d’aquesta situació són tràgiques perquè molts immigrants necessiten renovar o aconseguir el seu permís de residència per a no perdre el treball ja aconseguit o poder quedar-se al país amb el permís corresponent.

Pot ser que el ministeri de l’interior haja concedit la residència o pot ser que li l´haja renovada, però com fixa un termini per a regularitzar i signar els documents a l´oficina d´estrangeria, si no es fa en el termini concedit, prescriu el permís.

No acudir a la comissaria en el termini previst significa renunciar a l’autorització concedida pel ministeri; i, per tant, queda fora de la legalitat. La qüestió és: com demostrar que no has pogut accedir a la web de la policia?

Una vegada més, la connivència entre màfies i  comissaria de policia de migració pareix evident en la pràctica perquè si els emigrants coneixen les xarxes mafioses i hi acudeixen per a aconseguir la cita prèvia, com fer creure que la policia, amb tots els mitjans de què disposa, no en sàpia res?

El resultat és que la situació aboca a haver d’acceptar l´extorsió de les màfies per a aconseguir ser atés en la comissaria de policia d’immigració ací a València. Una injustícia més de les moltes que han d´engolir-se els immigrants a casa nostra.