Pregar amb el Parenostre

 

Mar Seguí és membre del Grup cristià del dissabte.

Pregar amb el Parenostre

Déu, el nostre Pare i Mare,
Pare nostre que esteu en el cel:
no podem copsar-vos i sou alhora tan íntimament present
que ens sosteniu i ens agermaneu en la filiació.
Siga santificat el vostre Nom.
Que visquem, personalment i comunitària, segons l’estil de vida de les Benaurances
prestant ajut, amb neteja de cor i treballant per la pau
per tal que tothom puga reconèixer-vos present
i proclamar aquest Nom vostre de Mare i Pare de tota la humanitat.
Vinga a nosaltres el vostre Regne, la vostra Plenitud.
Que es vaja escampant eixa manera de ser i de relacionar-nos
en la qual Vós podreu conduir-nos a la plenitud i la comunió a les quals ens crideu.
Faça’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel,
sempre i pertot arreu.
Una vida plena i abundant per a tota la humanitat, per a totes les vostres criatures.
Concediu-nos valentia, generositat i esperança
per a comprometre’ns amb Vós en l’arribada de la Plenitud
tot alleujant el sofriment de la gent, defensant la dignitat humana
i treballant per una vida configurada segons el vostre Projecte
per a totes les vostres criatures.
Que, amb la vostra força, puguem anar fent del món
una experiència del vostre Regne.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui:
l’aliment necessari per a desenvolupar totes les facetes de la nostra vida;
el nostre pa del demà: l’alegria, l’amistat i la unió
que ens permeten construir una comunitat seguidora de Jesús,
testimoni fidel de l’Evangeli i compromesa en la tasca de fer possible
una Església més evangèlica i un món més humà, igualitari, just i solidari.
Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
Introduïu-nos en la vostra dinàmica d’amor,
de misericòrdia, de perdó, de compassió, de reconciliació.
Ensenyeu-nos a mirar i mirar-nos com Vós ens mireu:
sense condemnes, amb amor, amb misericòrdia, amb perdó, amb compassió,
com a criatures, filles vostres.
Ensenyeu-nos a estimar i estimar-nos com Vós ens estimeu:
amb tendresa, amb un amor fidel, respectuós, comprensiu,
compassiu, servicial, alliberador, transformador, desinteressat,
perseverant, pròxim, generós, atent, gratuït.
Ensenyeu-nos a perdonar i perdonar-nos com Vós ens perdoneu:
permanentment i sense condicions, del tot i per sempre.
No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Que no caiguem a la temptació de l’egoisme,
de muntar-nos la vida al marge de Vós i del vostre Projecte
i fer servir els vostres dons en benefici propi.
Que no caiguem a la temptació de l’orgull i la presumpció,
que ens mena a actuar irresponsablement per a enlluernar la gent
sense calcular conseqüències o arriscant innecessariament,
i a posar-vos a prova volent que us plegueu Vós a la nostra voluntat
i que “ens tragueu les castanyes del foc”.
Que no caiguem a la temptació del poder,
de deixar-nos dur per l’afany de riquesa, prestigi o domini sobre les altres persones.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal,
del poder, dels sistemes de poder, del capitalisme.
Envieu-nos el vostre Esperit.
Que ens mantinga amb fermesa en la fe, ens òbriga a l’esperança,
ens done un cor solidari i ens encamine a la comunió i a la pau.
Feu-nos dòcils a la vostra acció en les nostres vides,
a l’acció del vostre Esperit en el món,
per tal de poder col·laborar amb Vós en l’arribada del vostre Regne
tot construint, amb Vós, un món on totes les persones hi puguem viure
amb la dignitat de filles vostres, en justícia, pau, llibertat i amor fratern i solidari,
i totes les vostres criatures puguem viure en comunió
i desenvolupar-nos envers la Plenitud de la Vida i de l’Amor que sou Vós, Senyor,
que viviu i regneu per sempre més. Amén.

Mar Seguí, Dissabte Sant de 2020 (11 d’abril)