La desescalada interior para una nueva vida

La desescalada interior para una nueva vida. (Una charla con Javier Melloni)

Malgrat algunes interrupcions, els 36 minuts de conversa amb Javier Melloni, SJ inclouen sucoses reflexions sobre el confinament com a inici d’un canvi que molts desitgem, però que no es donarà tot d’un colp. Per tant, no hem de tindre pressa d’eixir-ne d’un temps que és una oportunitat de conrear alhora l’espiritualitat i la política. Abans de la davallada convé una altra escalada, un confinament voluntari cap al nostre espai interior que ens permeta completar allò que estem intuint i fer-nos capaços de captar millor la realitat.

Melloni s’inspira en el pelegrinatge de sant Ignasi, per a qui tot el que succeïx és sagrat, però passa desapercebut si no el descodifiquem per tal d’interpretar-lo.