Eleccions generals i autonòmiques de 2019

 

Per motius de consciència i amb la mirada posada en l’Evangeli de Jesús i en els processos laics d’humanització, alcem la veu contra el sofriment que generaran algunes propostes electorals, en particular les qui utilitzen i traeixen els ideals i els ensenyaments evangèlics i produeixen el captiveri polític del cristianisme.

Des de la perspectiva del missatge cristià, que busca construir una societat solidària i lliure, justa i pacífica, igualitària i de germanor universal, CAL DONAR SUPORT A LES PROPOSTES POLÍTIQUES ENCAMINADES A:

►Reduir els abismes de desigualtat mitjançant mesures fiscals justes i redistributives i polítiques actives en favor de la igualtat.

►Posar en el centre de la gestió política les persones que es troben en pitjors condicions i oportunitats i amb escassetat de recursos i capacitats.

►Avantposar una construcció de l’espai públic que assegure el reconeixement pràctic dels drets universals a l’educació, la sanitat, el treball i l’habitatge.

►Dignificar la política mitjançant un codi ètic publicitat, la transparència en la gestió, la potenciació de la participació ciutadana en allò públic, i la pràctica del diàleg i la negociació.

►Promoure la construcció d’una societat inclusiva que reconega les identitats nacionals, respecte i afavorisca la diversitat lingüística i la pluralitat cultural de les nacionalitats i regions, i reconega pràcticament el dret a decidir la forma d’estat.

►Treballar per la laïcitat de l’Estat, tot respectant l’autonomia de la ciència i l’ètica comuna i plantejant la relació amb les diverses Esglésies i religions des de l’autonomia institucional i la col·laboració lleial i crítica envers el bé comú.

►Tenir cura de la terra amb mesures ecològiques per tal que siga més habitable.

►Construir un món únic i interconnectat per la solidaritat internacional, la no ingerència i el respecte als diferents camins dels pobles.

►Promoure una justícia global que garantisca la pau mundial i la conservació del medi ambient.

I, alhora, CAL REBUTJAR LES PROPOSTES POLÍTIQUES ENCAMINADES A:

•Limitar els drets civils i socials.

•Retallar els recursos del sistema públic en relació a l’ensenyament, la sanitat, l’ocupació i l’habitatge.

•Desatendre les reivindicacions d’una societat més justa i igualitària i el clam de les persones desplaçades per la violència o per motius econòmics.

•Sotmetre allò públic als interessos particulars i corporatius mitjançant la mercantilització dels béns col·lectius, la privatització dels serveis públics i el foment de la confusió entre llibertat d’ensenyament i llibertat d’empresa o lliure mercat d’idees.

• Promoure l’odi, el ressentiment, la polarització social, la por i el rebuig a qui és diferent, tot alimentant així el masclisme, el racisme i la homofòbia.

• Sembrar l’espai públic de mentides, menysprear la memòria històrica i transmetre la idea que la veritat i la bondat rauen només en una part.

• Convertir idolàtricament la pàtria, la Constitució i la llei en absoluts intocables i pretendre apropiar-se d’elles tot arriscant la convivència cívica i la pau social.

• Instrumentalitzar la fe cristiana i l’Església en favor d’una ideologia conservadora o d’extrema dreta per tal de presentar-se com a partit “catòlic”.

• Defendre el capitalisme salvatge, que converteix la terra en un abocador de fem, destrueix les condicions de vida, construeix murs i filats i ignora la consciència ecològica i el canvi climàtic.

Aquestes propostes que cal rebutjar promouen una societat allunyada del projecte de Jesús: una societat alternativa bassada en la compassió, el perdó, la solidaritat, la justícia, l’amor i la pau.

 València, març de 2019

Grup de Seglars i Rectors del Dissabte